دومین مجمع جهانی کارآفرینی جوانان- تهران 1394

29 مرداد1394- مرکز همایش های بین المللی کتابخانه ملی ایران

سید هادی رضوی- رئیس مجمع جهانی کارآفرینی جوانان ایران
دکتر رحیم فرضى پور - مدیر عامل موسسه آموزش عالى بهار
سید هادی رضوی- رئیس مجمع جهانی کارآفرینی (ارزش آفرینی) جوانان ایران
پروفسور سعید خزایى- استاد دانشگاه
علیرضا قدس طینت- رئیس هیئت مدیره مرکز تکنولوژى مپس
پروفسور آرش گلنام- استاد مدرسه کسب و کار لوزان سوئیس
پانل کارآفرینی صنعت و تولید: دکتر حسن ایزد (موسس شرکت ایزولیر و شرکت کوولت سازنده مواد اولیه و مدار چاپی الکترونیکی)؛ علیرضا قدس طینت (بنیان گذار شرکت چین چین)؛ دکتر رحیم فرضی پور ( رئیس پانل) و دکتر اردوان امیر اصلانی (نویسنده وحقوقدانان بین المللی در فرانسه)
پانل کارآفرینی بین المللی : دکتر علی زواشکیانی (رئیس هیئت مدیره انجمن بین المللی مدیران ایرانی) میترا بهرامی (مربی و مشاور شرکت های بین المللی) دکتر سیده فاطمه مقیمی (عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران)؛ پروفسور خزایی (رئیس پانل)
خانم ملودی حسینی-کارآفرین اجتماعی از انگلستان
خانم ملودی حسینی-کارآفرین اجتماعی از انگلستان
خانم ملودی حسینی-کارآفرین اجتماعی از انگلستان
دکتر حامد ساجدی - مدیرعامل شناسا
پروفسور سید مهدی الوانی پدر مدیریت ایران
پانل کارآفرینی دانش بنیان: محمد نجفی (رئیس پانل)؛ محبوبه ایلدر آبادی (بنیانگذار و مدیرعامل شرکت راه سبز چهل ستون)؛ هادی فیوض (بنیانگذار و مدیرعامل شرکت لیان پیشرو خلیج فارس)
دکتر فریدون کورنگی – بنیانگذار و مدیرعامل مرکز تکنولوژی مپس
پانل کارآفرینی در حوزه :IT ناصر غانم زاده (مربی استارتاپ) و مصطفی نقی پور (مدیر مرکز نوآوری فناپ)
پانل سرمایه گذار : محمد نجفی (مجری پانل)؛ دکتر حامد ساجدی (مدیرعامل شناسا) و دکتر فریدون کورنگی (مدیر عامل مرکز تکنولوژی مپس)
آیت حسینی (معاون ارزیابی شرکت شناسا)
پروفسور آرش گلنام- استاد مدرسه کسب و کار لوزان سوئیس
پروفسور آرش گلنام- استاد مدرسه کسب و کار لوزان سوئیس
سید هادی رضوی- رئیس مجمع جهانی کارآفرینی (ارزش آفرینی) جوانان ایران
سید هادی رضوی- رئیس مجمع جهانی کارآفرینی (ارزش آفرینی) جوانان ایران
میترا بهرامى- متخصص ارتباطات کسب و کار در آمریکا
حامیان موسس مجمع جهانی کار آفرینی