حامیان جدید اولین مجمع جهانی کارآفرینی جوانان – زنجان 1393

 

دانشگاه زنجان، شرکت پگاه زنجان و حوزه ی معاونت جوانان جمعیت هلال احمر استان زنجان هم به جمع حامیان اولین مجمع جهانی کارآفرینی جوانان در ایران پیوستند. مجمع جهانی کارآفرینی جوانان (JWEF 2014) در روز های 28 و 29 اردیبهشت در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان برگزار خواهد شد. ثبت نام در این برنامه از روز های گذشته آغاز شده است و تا هفته ی آینده ادامه خواهد داشت.

 

 حامیان موسس مجمع جهانی کار آفرینی