ظرفیت شرکت در مجمع جهانی کارآفرینی جوانان تکمیل شد.

با گذشت تنها چهار روز از شروع ثبت نام شرکت در اولین مجمع جهانی کارآفرینی جوانان در ایران، ظرفیت شرکت در این همایش تکمیل شد و ثبت نام پایان یافت. کسانی که از تاریخ 18 اردیبهشت مبلغی جهت ثبت نام واریز می کنند، ثبت نام آنها باطل خواهد بود. کارت ورود به سالن در ساعت 8 صبح روز یکشنبه 28 اردیبهشت در محل درب ورودی سالن اجتماعات علامه طباطبایی دانشگاه آزاد زنجان (اعتمادیه) توزیع خواهد شد.حامیان موسس مجمع جهانی کار آفرینی