تهران، میزبان دومین مجمع جهانی کارآفرینی جوانان ایران

دومین مجمع جهانی کارآفرینی جوانان/ ایران 2015، در سال 1394 در تهران با حضور شمار کثیری از مهمانان و سخنرانان داخلی و خارجی برگزار خواهد شد.
مجمع جهانی کارآفرینی جوانان (JWEF) که همه ساله در کشور های مختلف برگزار می گردد،طی روز های 28 و 29 اردیبهشت1393 برای نخستین بار در ایران و در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان برگزار گردید.
بزودی جزئیات همایش تهران از طریق همین وب سایت و یا صفحه فیسبوک ما به اطلاع خواهد رسید.حامیان موسس مجمع جهانی کار آفرینی