مصاحبه با دکتر آرش گلنام

پروفسور آرش گلنام استاد مدلسازی و تفكر سیستمی در Business School Lausanne سوئیس می باشد. ایشان در دوره دكتری و فوق دكتری در دانشگاه پلی تكنیك لوزان به پژوهش و توسعه روشهای سیستمی طراحی و نوآوری مدل كسب و كار پرداخت. نتایج پژوهش ایشان در كنفرانس ها و مجلات معتبر علمی ارائه و منتشر گردیده و در طراحی و نوآوری مدل های كسب و كار به كارگرفته شده است. ایشان سخنران دومین مجمع جهانی کارآفرینی جوانان ایران بودند.(2015-12-25 15:43:06)

حامیان موسس مجمع جهانی کار آفرینی